Lista Jednostek

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Nozdrzec
Nazwa Gminy Nozdrzec 
Wójt Gminy Antoni Gromala 
Województwo, Powiat podkarpackie, brzozowski
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej 36-245 Nozdrzec 
Kontakt tel. (+48 13) 43-98-020, fax: (13) 43-98-170
e-mail: ugn@nozdrzec.pl
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach im Świętej Jadwigi Królowej Polski
2. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Izdebkach 
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej 
5. Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach 
6. Zespół Szkół w Hłudnie 
7. Zespól Szkół w Wesołej
8. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Warze 
10. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu
11. Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu
12. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu
13. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach 
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2014-01-21 14:15:46.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2014-01-21 14:15:46
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Nozdrzec
ul. Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec
Wojt Gminy
Kontakt:
Tel: (13) 43-98-020
Fax: (13) 43-98-170
e-mail: ugn@nozdrzec.pl